Alkusammutuskoulutus

Alavalikko

Alkusammutuskoulutus

Oikein tehty alkusammutus on tehokkain tapa estää tulipalon leviäminen, ja siksi työntekijöiden koulutus on myös taloudellisesti kannattavaa. Tehokas alkusammutus on kansalaistaito, jota kuka tahansa voi tarvita missä tahansa. Jo säädöstenkin mukaan jokaisen velvollisuus on onnettomuustilanteessa kykyjensä mukaan ryhtyä pelastustoimenpiteisiin.

Koulutus on suunnattu kaikille työntekijöistä aina ylimpään johtoon asti, ja sen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja.

Koulutuksen teoriaosiossa käydään läpi turvallisuuskulttuuri, palaminen, tulipalon vaarallisuus, tulipalon kehittyminen, sammutusmenetelmät, alkusammutusvälineet, toiminta tulipalon sattuessa ja hätäilmoituksen tekeminen. Harjoitusosiossa harjoitellaan käytännössä sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöä.

Todistuksena suoritetusta alkusammutuskoulutuksesta osallistujat saavat alkusammutuskortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta. Kurssinjohtaja tallentaa tiedot jälkikäteen SPEK:n alkusammutusrekisteriin. Tarvittaessa kouluttaja tekee työnantajalle pöytäkirjan koulutuksesta ja osallistujista.

Ryhmäkoko sovittavissa.
Kouluttaja vastaa kaikista materiaaleista ja välineistä.

Pyydä tarjous, kysy lisää tai ilmoittaudu lomakkeella >>

Esimerkki kurssiohjelmasta
12.00 – Teoriaosuus
13.00 – Käytännön harjoitukset
14.00 – Kurssi päättyy

Lisätietoja:

  • Alkusammutuskorttia varten tarvittavat henkilötiedot (sukunimi, etunimi, henkilötunnus) kerätään ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Jos kortti tuhoutuu tai häviää, uuden voi tilata SPEKistä (maksullinen).